VVO Home

Kwaliteitskeurmerk

Alleen orthodontisten die voldoen aan de landelijk geldende, door de NVvO opgestelde kwaliteitseisen, mogen het kwaliteitskeurmerk voeren. De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) stelt de kwaliteitsvoorwaarden vast waaraan een aanbieder van orthodontische zorg moet voldoen om voor het kwaliteitskeurmerk in aanmerking te komen (zie Kwaliteitseisen). Daarnaast moet hij uiteraard voldoen aan diverse wettelijke eisen. Het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten kan de patiënt helpen te kiezen voor een zorgverlener die aan de kwaliteitseisen van de NVvO voldoet.


www.orthodontist.nl