Het bestuur van de NVvO wordt gevormd door de volgende orthodontisten:


Dima Dvortsin
voorzitter


Sander Brons
vicevoorzitter


Marieke Joosten
secretaris


Boris Dominicus
penningmeester


Mignon van Loenen
bestuurslid