Het bestuur van de NVvO wordt gevormd door de volgende orthodontisten:


Sander Brons
voorzitter


Lydia de Vries
vicevoorzitter


Cesar Oey
secretaris


Boris Dominicus
penningmeester


Marieke Joosten
algemeen bestuurslid