Observatie en diagnostiek

Een tijdige en juiste diagnosestelling staat aan de basis van hoogwaardige orthodontische zorg.
Als hulpmiddel voor een verwijzing, staan hieronder een tweetal informatiekaarten.
Bij vragen en/of twijfel, kan men uiteraard altijd overleggen met een orthodontist in de regio.