Veelgestelde vragen over een beugel

Wat is een beugel?

Een beugel wordt gebruikt om scheven tanden recht te zetten, en om een afwijkende kaakstand te corrigeren. Er zijn meerdere soorten beugels, verdeeld in uitneembare beugels en vaste beugels. Zoals de namen het omschrijven, is het grote verschil tussen deze 2 groepen het wel of niet zelf in en uit kunnen doen van de beugel door de patiënt. Een voorbeeld van een vaste beugel is de blokjesbeugel (ook wel brackets, sterretjes, knopjes of slotjesbeugel genoemd), voorbeelden van uitneembare beugels zijn een buitenbeugel, een activator maar ook de steeds populairder wordende zogenaamde onzichtbare beugels, oftewel clear aligners (bijvoorbeeld van het merk Invisalign).

Wat kost een beugel?

De kostprijs van een totale orthodontische behandeling is afhankelijk van veel factoren, maar ligt gemiddeld vaak tussen EU 1.800 en 2.500. De kosten worden doorgaans niet gedekt vanuit de basisverzekering. Je moet een aanvullende verzekering afsluiten om recht te hebben op terugbetaling van (een deel van) de kosten voor orthodontie. Dit geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Let bij het afsluiten van een verzekering voor een orthodontische behandeling goed op, het is mogelijk dat de verzekeraar eist dat je eerst een bepaalde periode verzekerd moet zijn voordat je ergens aanspraak op kunt maken.

De ene afwijking is de andere niet, dus duurt de ene behandeling ook langer dan de andere. Een langere behandeling vraagt om meer controlemomenten, dat maakt een behandeling duurder. De tarieven die gelden voor orthodontische behandelingen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa), en zijn voor elke orthodontist in Nederland gelijk. Verder is de kostprijs van een orthodontische behandeling ook afhankelijk van de gebruikte materialen en soorten beugels. De behandelend orthodontist zal voorafgaand aan een behandeling uitleggen welke soorten beugels nodig zijn voor correctie van de afwijking en wat de materiaal- en/of techniekkosten zullen zijn van de te gebruiken apparatuur.

Welke beugel moet ik?

Welke beugel het beste resultaat geeft voor jouw specifieke afwijking zal in eerste instantie beoordeeld worden tijdens een intakegesprek, en in tweede instantie geverifieerd worden door middel van het bestuderen van verzamelde uitgebreide gegevens (gewone foto’s, al dan niet 3D, röntgenfoto’s en een 3D scan van je mond of afdrukken voor het vervaardigen van gipsmodellen). Tijdens de bespreking van het behandelplan (meestal in een vervolgafspraak) zal uitgelegd worden welke behandelstrategie geadviseerd wordt, en wanneer je hiermee akkoord bent wordt het plan definitief gemaakt en weet je dus precies welke beugel je nodig hebt.

Wat is orthodontie?

Een orthodontist is een tandheelkundig specialist. Je moet dus eerst tandarts zijn (6-jarige fulltime opleiding aan de universiteit) waarna je nog 4 jaar fulltime opgeleid wordt tot orthodontist (ook aan de universiteit). Je moet dus na 8 jaar basisschool en 6 jaar middelbare school (VWO) nog 10 jaar op de universiteit zitten om orthodontist te worden. Wanneer je eenmaal orthodontist bent doe je niet meer wat de algemeen tandarts doet, zoals het opzoeken en restaureren van gaatjes, kronen of kunstgebitten maken en dat soort zaken. Je werkt alleen binnen je specialisme. Orthodontist is dan ook een beschermde titel. Wanneer je niet als zodanig ingeschreven staat in het specialistenregister, mag je jezelf niet voor orthodontist uitgeven. Een tandarts mag ook beugels plaatsen, maar dat maakt de tandarts geen orthodontist. Dus wanneer degene die jouw beugel heeft geplaatst ook halfjaarlijkse algemene controles uitvoert en gaatjes vult of andere van dat soort zaken, dan weet je dat die persoon een tandarts is en geen orthodontist!

Wat doet een orthodontist?

Een orthodontist zet je tanden en kiezen op de juiste plaats in je mond, en zorgt dat de boven- en ondertanden goed op elkaar aansluiten. Vaak moet daarvoor ook de kaakstand gecorrigeerd worden. Het merendeel van de orthodontische behandelingen wordt uitgevoerd met alleen maar beugels, soms is de afwijking zo groot dat de kaakstand gecorrigeerd moet worden via een kaakoperatie. In dat geval werkt de orthodontist samen met de kaakchirurg. Een orthodontist krijgt ook regelmatig behandelverzoeken via de tandarts, bijvoorbeeld wanneer er ruimte gemaakt moet worden voor een vervolgbehandeling die de tandarts dan daarna uitvoert. Kortom, als orthodontist werk je samen met de collega-tandartsen en kaakchirurgen. Ook zit er bijna altijd een orthodontist in een schisiteam. Dit is een multidisciplinair team dat samenkomt om patiënten te behandelen met aangeboren gezichtsafwijkingen waarvan schisis (aangezichts-, kaak- en/of verhemeltespleten) de meest bekende is.