Elke orthodontiepraktijk dient gecertificeerd te zijn en minimaal te voldoen aan de ISO 9001 norm. Er zijn tal van bureaus die u kunnen begeleiden naar certificering maar de NVvO moet de bureaus wel eerst goedkeuren. De eisen waaraan een certificeringsbureau moet voldoen, kunt u hieronder lezen. De tot nu toe door de NVvO goedgekeurde bureaus zijn:

Kwaliteit in Praktijk (Bussum) www.kwaliteitinpraktijk.org
Roozeboom Consulting (Glimmen) www.roozeboomconsulting.nl

Criteria voor kwaliteitsbureaus