Zolang u in Nederland uw beroep als orthodontist wilt uitoefenen, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal vijf jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het van belang dat u aan bepaalde eisen voldoet.
De volgende punten zijn van belang bij het herregistreren.
Voordat uw inschrijving vervalt en nadat u aan alle eisen hebt voldaan, moet u de RTS om herregistratie vragen. Dit kan via het email-adres: rts.herregistratie@knmt.nl
De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch.
Aan de herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.
Hiernaast vindt u de eisen voor herregistratie. Deze zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Herregistratie

 

Bij- en nascholing

Voldoende deelname aan door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Certificering

Deelname aan het certificeringstraject voor het behalen van het branchecertificaat van de NVvO.
Als orthodontist dient u in een gecertificeerde praktijk werkzaam te zijn. Onder deze link vindt u de specificaties.

Urenverklaring

Voldoende en regelmatige uitoefening van het specialisme middels één of meerdere werkgeversverklaring(en).
Onder deze link vindt u de verklaring van werkzaamheden zoals deze opgestuurd dient te worden met daarop de toelichting wie er
bevoegd is de verklaring te tekenen.

Klinische visitatie

Deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO.
Onder deze link vindt u het visitatiereglement van de NVvO