Herregistratie

 

Zolang u in Nederland uw beroep als orthodontist wilt uitoefenen, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal vijf jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Om in aanmerking te komen voor herregistratie moet u aan bepaalde eisen voldoen.

Voordat uw inschrijving vervalt en nadat u aan alle eisen hebt voldaan, dient u een verzoek tot herregistratie in bij de RTS (rts.herregistratie@knmt.nl)
De (her)inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar, daarna vervalt de inschrijving automatisch.

Aan de herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.
Hiernaast vindt u de eisen voor herregistratie. Deze zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Accreditatiereglement tot 01.01.2024

Voldoende deelname aan door de NVvO geaccrediteerde bijeenkomsten en scholingen.

Certificering

Deelname aan het certificeringstraject voor het behalen van het branchecertificaat van de NVvO.
Als orthodontist dient u in een gecertificeerde praktijk werkzaam te zijn.

Urenverklaring

Voldoende en regelmatige uitoefening van het specialisme door middel van een of meerdere werkgeversverklaring(en).
Hieronder vindt u de verklaring van werkzaamheden zoals deze meegestuurd moet worden met daarop de toelichting wie er
bevoegd is de verklaring te tekenen.

Visitatiereglement tot 01.01.2024

Deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de NVvO.
Via onderstaande link downloadt u het Visitatiereglement van de NVvO