Organisatie en beleid

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten is de wetenschappelijke vereniging van orthodontisten en heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de orthodontist. Door vertaling van wetenschap naar de orthodontiepraktijk draagt de NVvO bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Orthodontische zorg vormt een integraal onderdeel van de mondzorg en houdt zich bezig met het optimaliseren van de stand van tanden en kiezen en van de groei van de kaken en omliggende structuren en levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid van een individu door het bevorderen van diens psycho-sociale welbevinden en door het creëren van optimale condities voor andere facetten van mondgezondheid en mondzorg.