Praktijkorganisatie

Waarneming

Hieronder vindt u de (model)overeenkomst wet DBA die is goedgekeurd door de belastingdienst voor de tijdelijke waarneming, ziekte, zwangerschap e.d.

Waarneming (als vervanging voor de VAR)

Hieronder vindt u de (model)overeenkomst wet DBA die is goedgekeurd door de belastingdienst voor de waarneming (de eigenlijke praktijkmedewerker met een VAR).

Overnamepatiënten

Als een patiënt van een collega orthodontist uit een ander deel van het land naar uw regio verhuist,
is het gebruikelijk dat u deze behandeling op diens verzoek soepel en zonder problemen continueert.
De code van de orthodontische apparatuursoort blijft dezelfde en de behandelingsmaanden worden
als het ware door gedeclareerd. Met andere woorden: u start met de behandelingsmaand volgend op
de laatste door de vorige orthodontist gedeclareerde behandelingsmaand.
Patiënten die u van algemeen practici overneemt moeten daarentegen als nieuwe patiënten worden
beschouwd. Anders gezegd: u declareert de eerste behandelingsmaand met de aanvangstoeslag. De
apparatuurcode wordt die van de door u gebruikte orthodontische apparatuursoort.

Second opinion

Onder een second opinion wordt verstaan een verzoek aan een orthodontist om informatie over een
orthodontische behandeling, waarover al eerder door een andere orthodontist een mening is
gegeven, waarvoor een behandelingsplan is opgesteld of die reeds door een andere orthodontist gedeeltelijk of volledig is uitgevoerd. De eerdere orthodontist zorgt ervoor dat de orthodontist, die de second opinion verricht, alle relevante gegevens krijgt. Indien nodig maakt deze laatste in overleg met de patiënt aanvullende documentatie. De second opiniongever legt schriftelijk vast:
1) hulpvraag van de patiënt.
2) onderzoeksbevindingen.
3) aan de patiënt verstrekte informatie.
4) afspraken over de verdere gang van zaken.
Schriftelijke rapportage vindt altijd plaats naar de patiënt zelf, de eerdere orthodontist en op verzoek ook naar de tandarts van de patiënt. De second opiniongever neemt in principe de behandeling van de patiënt niet over, tenzij er hier zwaarwegende redenen voor zijn.

 

 

Informed consent

Gedragscode