Richtlijnen

Richtlijn orthodontische radiologie

De richtlijn Orthodontische Radiologie is gericht op een verantwoorde en effectieve uitvoering van de röntgendiagnostiek in de orthodontische zorgverlening en geeft aanbevelingen voor een juiste toepassing van röntgenstraling in het kader van de orthodontische diagnostiek.

Opgesteld in 2018 door de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten

Richtlijn retentie in de orthodontie

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor zorgverleners ten behoeve van het toepassen van optimale retentie na een orthodontische behandeling met als doel stabiliteit op lange termijn.

Opgesteld in 2018 door de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten

Wortelresorptie in de orthodontie

Het doel van de richtlijn is een overzicht te creëren van de huidige stand der wetenschap betreffende wortelresorptie.

Opgesteld in 2018 door de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

White Spot Laesies

Het doel van de richtlijn is om aanbevelingen te formuleren over effectieve en doelmatige preventieve en curatieve behandeling van WSL ten gevolge van orthodontische behandeling met vaste apparatuur, en om de uitkomsten van de zorg te verbeteren.

Opgesteld in 2022 door de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten.

Richtlijn Craniosynostose

Behandeling en zorg voor Craniosynostose, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

 

Richtlijn Schisis

Behandeling van patiënten met een schisis, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Richtlijn prenatale schisis

Een multidisciplinaire richtlijn voor

een integraal zorgproces

Richtlijn OSAS bij volwassenen

Diagnostiek en behandeling van OSAS bij volwassenen

 

Richtlijn OSAS bij kinderen

Diagnostiek en behandeling van OSAS bij kinderen