Maatregelen coronavirus

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten sluit zich aan bij het beleid van de mondzorgkoepels om vanaf 22 april reguliere orthodontische zorg te hervatten.

De herstart van praktijken dient onder strikte condities plaats te vinden, zodat patiënten veilig kunnen worden ontvangen en personeel goed wordt beschermd.

Er is in Nederland een leidraad (Leidraad Mondzorg Corona) vastgesteld waar ook de orthodontisten zich aan dienen te houden.

Samen met een reeds geldende richtlijn over de preventie van infecties kan de zorg in de orthodontistenpraktijk  zo veilig mogelijk worden verleend.

Patiënten moeten zich realiseren dat er de afgelopen periode een grote achterstand in orthodontische zorg is ontstaan. Wij vragen dan ook uw begrip wanneer u ondanks de herstart van praktijken niet op korte termijn kan worden gezien.

Wij wensen iedereen in Nederland een goede gezondheid.
Nederlandse Vereniging van Orthodontisten

Organisatie en Beleid

De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten is de wetenschappelijke vereniging van orthodontisten en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de orthodontist te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de orthodontiepraktijk draagt het NVvO bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

Richtlijnen en praktijk

 

Opleiding en herregistratie

 

Registratie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten

Orthodontisten kunnen via de knop “PE-online” hun na- en bijscholingsactiviteiten registreren. Onder de knop “Accreditatiereglementen en Toelichtingen” kunt u de accreditatiereglementen 2012 en 2020 vinden.