Geschiedenis van het specialisme orthodontie in Nederland
In 1947 krijgt tandheelkunde in Nederland een academische status en in 1953 wordt orthodontie als eerste tandheelkundig specialisme erkend. De Groningse hoogleraar in de orthodontie Klaas Bijlstra speelt hierbij een belangrijke rol.
Er worden 15 orthodontisten geregistreerd. In Utrecht, Groningen, Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam) en Nijmegen komen specialistenopleidingen. Hiervan blijven uiteindelijk Amsterdam (ACTA), Groningen en Nijmegen bestaan.

In Utrecht promoveert Jan van Hillegondsberg in 1959 als eerste orthodontist. De Nederlandse Vereniging van Orthodontisten wordt in 1963 opgericht. Deze heet dan Nederlandse Vereniging van Specialisten in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (afgekort: DMO).
Aanvankelijk duurt de specialistenopleiding twee jaar, maar in navolging van de door de Nijmeegse hoogleraar Frans van der Linden ingevoerde vierjarige specialisatie, gaan de andere opleidingen hier ook toe over. De rest van Europa sluit zich daar met het Erasmus-opleidingsprogramma in 1992 bij aan.
In de tijd dat de specialistenopleidingen tot stand kwamen werden er in Nederland vrijwel uitsluitend uitneembare beugels gebruikt. Vastzittende beugels worden begin jaren ‘60 door de Groningse hoogleraar Kees Booy met de destijds populaire Begg-techniek ingevoerd.

Bij het verspreiden van vaste apparatuur in Europa heeft Booy ook een centrale rol gespeeld. Van der Linden introduceert de edgewise techniek van Angle in de specialistenopleiding. In de jaren ‘80 worden steeds vaker straight-wire brackets van Andrews en navolgers gebruikt.

Vanaf de 90-er jaren vindt er tussen orthodontisten en andere zorgverleners, vooral kaakchirurgen, steeds meer samenwerking plaats. Met name op het gebied van multidisciplinaire behandelingen van schisis en craniofaciale afwijkingen worden er onder begeleiding van de hoogleraren Birte Prahl-Andersen (Amsterdam) en Anne Marie Kuijpers-Jagtman (Nijmegen) talloze proefschriften gepubliceerd.

Nederland is een van de koplopers op het gebied van orthodontie. De opleidingen leveren hoog gekwalificeerde orthodontisten af voorzien van alle benodigde kennis en kunde. Daarnaast is de orthodontische zorg in Nederland zeer goed toegankelijk en zeker vergeleken met behandeling elders in Europa of Amerika, zeer betaalbaar.

De specialisten verenigingsnaam DMO is in de tijd veranderd naar VvO (Vereniging van Orthodontisten) en in 2013 naar Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO).

De NVvO heeft zich in de afgelopen 60 jaar ontwikkeld tot een actieve wetenschappelijke beroepsvereniging die de Nederlandse opleidingen en hun onderzoek een warm hart toedraagt en waar mogelijk ondersteunt.