Wat is een beugel?

Een beugel wordt gebruikt om scheve tanden recht te zetten, en om een afwijkende kaakstand te corrigeren. Er zijn meerdere soorten beugels, verdeeld in uitneembare beugels en vaste beugels. Het grote verschil tussen deze twee groepen is het wel of niet zelf in en uit kunnen doen van de beugel door de patiënt. Een voorbeeld van een vaste beugel is de blokjesbeugel; ook wel brackets, sterretjes, knopjes of slotjesbeugel genoemd. Voorbeelden van uitneembare beugels zijn een buitenbeugel, een activator, maar ook de steeds populairder wordende zogenaamde onzichtbare beugels, oftewel clear aligners. Dit zijn doorzichtige hoesjes. Zelfs Koningin Maxima heeft een tijdje zo’n aligner beugel gehad!

Het ontstaan van scheve tanden kan verschillende oorzaken hebben. Dit kunnen aangeboren aandoeningen zijn, maar het kan ook niet-aangeboren zijn. Een aantal voorbeelden van aangeboren aandoeningen:

  • Onvoldoende, of juist te veel ruimte hebben in de kaken: de tanden hebben te weinig ruimte waardoor ze over elkaar heen kunnen gaan staan. Bij te veel ruimte ontstaan er spleten tussen de tanden.
  • Een overbeet: de boventanden komen ver over de ondertanden heen.
  • Een onderbeet: de ondertanden komen ver over de boventanden heen.
  • Groeiachterstand van een van de kaken: de onderkaak groeit sneller dan de bovenkaak of andersom.
  • Plaatsgebrek in het gebit: er is te weinig plek voor alle tanden waardoor tanden klem kunnen komen te zitten en niet kunnen doorbreken. Of ze breken op de verkeerde plek door, bijvoorbeeld heel hoog en aan de buiten de rij bij hoektanden in de bovenkaak.

Niet-aangeboren aandoeningen:

  • Valpartij: als tanden door een valpartij uitvallen, dan kunnen de andere tanden gaan schuiven waardoor de blijvende tanden geen ruimte hebben.
  • Duimen: vooruitstekende tanden kunnen het gevolg van duimzuigen zijn.
  • Melktanden eruit trekken op jonge leeftijd, ver voordat de melktanden en kiezen gaan wisselen door de tandarts. Bijvoorbeeld omdat er grote gaten in de kies zitten en deze erg ontstoken is geraakt. De buurtjes kunnen dan in het gat schuiven waardoor de blijvende tand er niet meer tussen kan.