Wat is orthodontie?

Een orthodontist is een tandheelkundig specialist. Je moet dus eerst tandarts zijn (6-jarige fulltime opleiding aan de universiteit) waarna je nog 4 jaar fulltime opgeleid wordt tot orthodontist (ook aan de universiteit). Je moet dus na 8 jaar basisschool en 6 jaar middelbare school (VWO) nog 10 jaar op de universiteit zitten om orthodontist te worden.

Wanneer je eenmaal orthodontist bent doe je niet meer wat de algemeen tandarts doet, zoals het opzoeken en restaureren van gaatjes, kronen of kunstgebitten maken en dat soort zaken. Je werkt alleen binnen je specialisme. Orthodontist is dan ook een beschermde titel. Wanneer je niet als zodanig ingeschreven staat in het specialistenregister, mag je jezelf niet voor orthodontist uitgeven. Een tandarts mag ook beugels plaatsen, maar dat maakt de tandarts geen orthodontist. Dus wanneer degene die jouw beugel heeft geplaatst ook halfjaarlijkse algemene controles uitvoert en gaatjes vult of andere van dat soort zaken, dan weet je dat die persoon een tandarts is en geen orthodontist!

    Naam:

    Email:

    Vraag/opmerking: